Till startsidan / menyn

möss, möss, otäcka möss


Så fungerar elektronisk sanering!

Möss tar sig oftast in i hus via torpargrunden eller luftspalten vid takfoten. De inrättar sedan sina boplatser i isoleringen, vanligtvis på kallvinden, där det är varmt och gott.

Från nästet gräver mössen gångar i väggar och bjälklag som leder till olika delar av huset, t.ex. till vaskskåpet i köket där det finns mycket matnyttigt. Gnagarna markerar sitt revir och gångsystem med urin. Detta är väsentligt för att mössen skall hitta rätt i mörkret och de följer också slaviskt gångarnas sträckning i huset.

Genom att installera en ultraljudsapparat (TOPO STOP® E250) i krypgrunden eller/och på kallvinden stör 3D-VOX -ljudet ut mössens näste och väsentliga delar av gångsystemet.
Skadedjurens infrastruktur i byggnaden kollapsar efter en kort tid (normalt inom 3-30 dagar ), varpå mössen tvingas överge huset.


I svåra saneringsfall kan resonansljud (TOPO STOP® R100) behövas som komplement.

För sork och mullvad i trädgården gäller motsvarande resonemang, men verktyget i detta fall är enbart resonansljud (MOLE STOP™).

 möss, möss, otäcka möss

Copyright © 2021
Soveco Nordic AB miljövänlig skadedjursbekämpning mot möss, råttor, sork, mullvad, etc


 möss, möss, otäcka möss