Till startsidan / menyn

möss, möss, otäcka möss


Basfakta om elektronisk sanering

Ultraljud tränger inte igenom väggar, golv eller tak!
De fysikaliska egenskaperna för ultraljud gör det omöjligt för de spröda ljudvågorna att penetrera ens den tunnaste vägg. Istället studsar ljudet mot alla hårda ytor likt ljus som reflekteras i en spegel.
Tro därför inte att en apparat placerad t.ex. under diskbänken mot besöken i slaskpåsen skall få bort mössen i väggarna, på vinden eller i torpargrunden. Härtill behövs kraftigare fukt- och frostskyddad utrustning för placering i skadedjurens "farstu", dvs kallvinden eller krypgrunden. Eftersom isoleringen på en kallvind dämpar ultraljudet, överdimensionera dessutom gärna din saneringsutrustningen något.

Elektroniken har aldrig omedelbar effekt som när du t.ex. tänder en glödlampa!
Skadedjurssanering med resonans- och ultraljud kan ta allt ifrån några dagar till i extremfall flera månader, i huvudsak beroende på;
a) hur bra gnagarna exponeras för ljudet,
b) hur hård kampen om ett alternativt revir med artfränder blir, samt
c) om vädrets makter tillåter en evakuering (frost och barmark försenar t.ex. processen!)

Resonansljud
TOPO STOP® R100 resonansapparat är marknadens enda mösskrämmare med
bevisad effekt i väggar och bjälklag. Den unika funktionen hos TOPO STOP® R100 med en täckning på upp till 100 m² byggnadsyta, gör den till det perfekta komplementet, när skadedjurens entrévägar ej kan täckas in med ultraljud (E250 / E500). Även för pallställ och hyllor med t.ex. livsmedel.

Elelktromagnetisk puls
Elektroniska skadedjursapparater försedda med sk elektropuls eller elektromagnetiska pulser är den
senaste plojen när det gäller att med "mördande reklam" sälja elektroniska mösskrämmare. Amerikanska Naturvårdsverket (EPA) vidtog åtgärder mot denna typ av apparater redan 1980 och de är dessutom sedan flera år förbjudna i Kanada!
Med Nordamerika som en insomnad marknad, kanske det därför inte är så underligt att producenterna av dessa apparater nu med brakande annonser har börjat marknadsföra dem på en jungfrulig marknad som Skandinavien.

Sensmoral 1: Låt inte snålheten bedra visheten! Vilka finesser en apparat som du sticker i ett vägguttag än påstås ha (t.ex. elektromagnetisk puls), så tro inte för ett ögonblick att den skall kunna sanera hela ditt hus från skadedjur. Det vore ett rent önsketänkande!


 möss, möss, otäcka möss

Copyright © 2021
Soveco Nordic AB miljövänlig skadedjursbekämpning mot möss, råttor, sork, mullvad, etc


 möss, möss, otäcka möss