Till startsidan / menyn

möss, möss, otäcka möss

 

Soveco Nordic AB ,leverantör av elektronisk utrustning för miljövänlig skadedjurssanering

Soveco har marknadsfört miljövänlig utrustning för skadedjursbekämpning sedan 1986.

Företagsmottot är: "Miljövänliga skyddsprodukter för människor, hus och trädgård".

År 2000 fick företaget förtroendet att börja sälja produkterna via Internet och efterhand som nya marknader etableras så översätts hemsidan till för aktuell marknad lämpligt språk.

Sedan introduktionen av TOPO STOP® och MOLE STOP™ i slutet av 80-talet, finns fler än 150.000 användare av TOPO STOP® och MOLE STOP™ enbart i Skandinavien.Copyright © 2021
Soveco Nordic AB st�r för miljöv�nligt skydd för m�nniskor, hus och tr�dg�rd


Innehåll soveco