Till startsidan / menyn / ultraljud mot skadedjur

Utdrag ur tidningen Villafamiljen nr 4/98

Ett urval av elektroniska skadedjursskrämmare. De tre mösskrämmarna staplade längst bak (ca 380:- till 1.650:-) saknar väderbeständiga högtalare och lämpar sig endast för uppvärmda utrymmen. Den runda resonansmodellen t v (TOPO STOP®, ca 1.100:-) är till för att hålla väggar och bjälklag fria från möss. Den fyrkantiga ultraljudsmodellen snett bakom (ca 1.200:-) är kapslad och tål att placeras i fuktiga utrymmen (kallvind/krypgrund). De båda resonansskruvarna i förgrunden (t h) skrämmer bort sork och mullvad. Modellen längst t h (ca 1.100:-) har såväl dränagespringor för kondens som kapslad elektronik, vilket apparaten i mitten (ca 320:-) saknar.

Foto: Dan Ljungsvik

I kampen mot skadedjur har människan historiskt sett utvecklat allt sinnrikare saneringsmetoder. Tyvärr har grundförutsättningarnas betydelse för ett lyckat resultat ofta kommit i skymundan. Här får du en påminnelse om vad som är viktigt att tänka på vid bekämpning av skadedjur.

Täta huset
Det är självklart omöjligt att helt täta ett hus eller trädgård mot skadedjur. Har du redan åtgärdat alla synliga hål i trossbotten, försett lockpanelen med perforerade stålband (finns i järnaffär), nätat kallvindens ventilationsspringor eller grävt ner ett skyddande nät mot sorken runt speciellt lockande rabatter, har du ändå kommit en bra bit på väg i skyddet av dina ägor.

Avlägsna maten
Skadedjuren är ständigt på jakt efter mat. Se till att allt matnyttigt, speciellt i ditt fritidshus förvaras i slutna kärl (glas eller plåt - ej plast!) och håll rent under diskbänken.

Var uthållig
Slutligen gäller det att vara minst lika uthållig som skadedjuren. Väljer du traditionell sanering, är det du själv som får stå för uthålligheten, med flitigt vittjande av fällorna eller med påfyllnad av gift. Något som för övrigt är ganska omöjligt i ett igenbommat sommarhus.

Förlitar du dig istället på den nya tekniken med elektroniska skadedjursskrämmare, blir tillvaron självfallet mycket bekvämare, men är elektroniken effektiv?

Om detta tvistas det. Tveksamma är bl.a. vissa skadedjursbekämpare som använder traditionella metoder. På andra sidan finns nöjda användare. Dessutom påpekar tillverkare av elektroniska skrämmare att det finns ett flertal vetenskapliga studier, som bekräftar de goda erfarenheterna.

Påståendet att människors och husdjurs hörsel kommer till skada har ibland anförts som argument mot mösskrämmare. Eftersom ultraljud inte kan tränga igenom väggar och bjälklag och skrämmaren nästan alltid placeras i biutrymmen som t ex kallvinden eller krypgrunden, håller inte detta argument. En modern elektronisk skrämmare sänder inte heller ut ultraljud kontinuerligt, utan med vissa intervaller.

Här nedan följer en redovisning av några vanliga saneringsmetoder och deras respektive för- och nackdelar. Inom varje kategori finns det flera olika fabrikat att välja bland. Text Rosi Tholin

För- & nack- delar
 Råttgift
 Slagfällor
 Elektroniska möss-
och sorkskrämmare

 +
Bekvämt att lägga ut.
Låg investeringskostnad.
Bekvämt vid små skadedjursproblem.
Låg investeringskostnad.
Bekväm installation och drift.
Automatik - idealiskt för igenbommade sommarhus.
Långtidsverkan - mikroprocessor-styrd ljudvariation.
Återköpsgaranti 1)
Låg långtidskostnad 2)
Hygieniskt. Miljövänligt.

 -
Farligt för barn och husdjur.
Ofta kortvarig effekt - skadedjuren lär sig undvika giftet.
Måste läggas ut på nytt många gånger varje år - opraktiskt i igenbommade sommarhus.
Sanitär olägenhet - kadaverlukt i väggar och golv.
Ökande resistens hos skadedjuren ger efterhand minskad effekt.
Miljöfarligt - bl a rovfåglar och mikroorganismer drabbas.
Obekvämt vid större skadedjursproblem med ständigt vittjande - opraktiskt i säsongs-stängda fritidshus.
Besvärliga att aptera - klämda fingrar eller outlösta fällor med vittjat bete.
Utgör matupplag - lockar till sig fler skadedjur.
Sanitär olägenhet.
Relativt hög investeringskostnad.
Ej omedelbar effekt, normal saneringstid; 3 - 20 dagar - längre tid kan förekomma.

1) upp till 12 månader förekommer. 2) Gäller utrustning med väderbeständiga högtalare alternativt för sorkskrämmare med kondensdränage och kapslad elektronik. Utrustning som ej är skyddad enligt ovan har begränsad livslängd.
Copyright © 2021
Soveco Nordic AB står för miljövänligt skydd för människor, hus och trädgård


Innehåll - gift eller ljud