Till startsidan / menyn

möss, möss, otäcka möss


Bekvämt, hygieniskt och effektivt,
men kan det inte gå snett?

— Att TOPO STOP® och MOLE STOP™ mot möss, sork och andra skadedjur är miljövänliga, bekväma och hygieniska att använda kan nog alla hålla med om. Men hur fungerar det och är elektroniken verkligen effektiv?

— Javisst är den det. TOPO STOP® och MOLE STOP™ är professionell utrustning och tekniken är 100%-ig. Med 35 års erfarenhet av elektronisk skadedjursbekämpning vet vi det helt säkert.

— Kan det verkligen vara så bra som det låter?

Ja, faktiskt! Och det borgar vi med 1 års öppet provköp för konsument.


Det finns egentligen endast två anledningar till, att en kund inte skulle bli helt nöjd:

        möss, möss, otäcka möss Man läser inte bruksanvisningen.
             Bruksanvisningen handlar inte så mycket om det rent tekniska som om det
             strategiska, dvs. var man skall placera utrustningen för att få bästa effekt.

        möss, möss, otäcka möss Utrustningen underdimensioneras eller monteras på fel ställe.
             4 av 5 kunder klarar sig med en apparat. I mer komplexa hus eller större trädgårdar
             kan fler apparater behövas för att ett fullgott saneringsresultat skall uppnås.

Att färre än 1 % av våra kunder utnyttjar återköpsgarantin är bevis nog för att de flesta måste ha läst bruksanvisningen ordentligt och därmed också har lyckats med sin skadedjurssanering.

           möss, möss, otäcka möss Så lyd vårt råd Ha inga förutfattade meningar om var du bäst placerar
             utrustningen. Läs i stället bruksanvisningen — noggrant! möss, möss, otäcka möss

Copyright © 2021
Soveco Nordic AB miljövänlig skadedjursbekämpning mot möss, råttor, sork, mullvad, etc


 möss, möss, otäcka möss

Innehåll - sanering råttor, möss