Garanti- & försäljningsvillkor

Elektronisk skadedjurssanering, TOPO STOP® och MOLE STOP™


REKLAMATIONER OCH GARANTIER:

Vi lämnar garanti enligt konsumentverkets riktlinjer på produkterna. Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Reklamationstiden är som mest 3 år beroende på varans beskaffenhet samt eventuell garantiutfästelse.

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du reklamera snarast efter att du tog emot varan.

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet.

Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan.

ÅTERKÖPSGARANTI: 

På TOPO STOP® E250/R100 och MOLE STOP™ lämnas till konsument generellt 12 månaders återköpsgaranti. 

Garantin innebär att skulle du mot förmodan efter 4 månaders sanering inte vara nöjd med resultatet, så får du fram till garantitidens utgång, oavsett skäl, returnera utrustningen och få varuvärdet tillbaka, dock med minst 25% avdrag för täckande av kostnaderna för rekonditionering. 

Tidigare garanti- och köpvillkor återkallas härmed.


 

Copyright © 2021
Soveco Nordic AB står för miljövänligt skydd för människor, hus och trädgård