Till startsidan / menyn

möss, möss, otäcka möss

Elektronisk skadedjurssanering - FAQ

Allmänna frågor och svar om sanering med ultraljud och resonansljud.

Här finner du de vanligaste frågorna om sanering med ultraljud. Av utrymmesskäl är svaren nedan oftast korta, men angiven länk leder till sajt, där ett mer fullödigt svar om ultraljud- respektive resonansljuds-sanering lämnas.

1.Fungerar verkligen elektronisk skadedjurssanering?
2. Men jag har hört med mitt saneringsföretag och de säger att skrämmare med ultraljud inte fungerar?
3. Om nu sanering med ultraljud är så bra, varför har de stora saneringsföretagen inte anammat tekniken?
4.
Kan ultraljud vara skadligt för människor och husdjur?
5. Jag har hund och katt. Störs inte de av TOPO STOP®s ultraljud?

6.
Störs radio, TV eller larm av TOPO STOP®?
7.
Skyddar ultraljud hela huset om jag sätter in apparaten i t.ex. köket?
8.
Vad är resonansljud?
9.
När skall man använda ultraljud respektive resonansljud?
10.
Har hört att vissa lågfrekventa ljud kan vara skadliga. Vad gäller?

11.
Om ljudet från en resonansapparat är fullt hörbart för människor, stör inte det?

12.
Vad är elektropuls?

13.
Vad gör TOPO STOP®s ultraljud unikt?

14.
Kan ultraljud skrämma bort insekter?
15.
Vad menas med "kompletterande ljudbild"?
16.
Hur förhindrar TOPO STOP®s ultraljud tillvänjning hos skadedjuren?
17.
Varför kan jag uppfatta ett svagt knäppande ljud från TOPO STOP® modeller med ultraljud?
18.
Vad är vitsen med en alternativ kraftig hörbar signal från TOPO STOP® med ultraljud-specifikation?
19.
Hur länge har TOPO STOP® och MOLE STOP™ sålts i Skandinavien?
20.
Varför finns TOPO STOP® och MOLE STOP™ inte i detaljhandeln?
21.
Finns det garantier för att jag skall bli av med mina skadedjur med TOPO STOP® och MOLE STOP™?

22.
Vad innebär återköpsgarantin?

23.
Kan ni lämna referenser på nöjda kunder i mitt område?
24.
Hur många är det som utnyttjar återköpsgarantin?
25.
Får jag hela varuvärdet tillbaka vid återköp?
26.
Hur kan jag vara säker på att jag verkligen får tillbaka mina pengar vid återköp?
27.
Kan jag avbetala min saneringsutrustning?
28.
"Blåser" inte ultraljudet bort skadedjuren?
29.
Kan jag driva TOPO STOP® och MOLE STOP™ med samma transformator?
30.
Har TOPO STOP® sk 'rundstrålande' ultraljud?

31. Finns det objektiv jämförelse mellan fällor/gift och elektronisk sanering?

Top FAQ


Fungerar verkligen elektronisk sanering?

Javisst gör de det. Det finns flera internationella oberoende tester — denna t.ex. >> — som entydigt påvisar effektiviteten hos modern elektronik med ultraljud.
Dessutom, TOPO STOP® och MOLE STOP™ har sålts i Sverige sedan 1986 med en generös återköpsgaranti (2 års Öppet Provköp). Skulle inte tekniken fungera som utlovats, skulle garantiutfästelsen på kort tid göra leverantören bankrutt. För ingen struntar väl i att lämna tillbaka en vara för över tusen kronor som inte fungerar...?!

Sammanfattningsvis: Tekniken är idag 100% effektiv — det är enbart en fråga om;
1) dimensionering
(TOPO STOP® E50/E250/E500 och/eller TOPO STOP® R100) och
2) placering av utrustningen, för att du skall få ett fullgott saneringsresultat.


Är ditt hus komplext med flera gångsystem, kan investeringen i elektronik bli kostsam eftersom du eventuellt behöver flera apparater. Utnyttja då den sk Utbytesregeln (Lag 1998:808, 2 kap. §4) som innebär att du kan skicka räkningen till ditt försäkringsbolag.


Men jag har hört med mitt saneringsföretag och de säger att mösskrämmare med ultraljud inte fungerar?

Man måste inse att våra ledande saneringsföretag är leverantörer av råttgift och inte några experter >> på elektronisk sanering. Vad de säger är således enbart en partsinlaga! Anticimex t.ex., som många faktiskt tror är en myndighet med allas bästa för ögonen, ingår i själva verket i "det råttgiftsindustriella komplexet" och ägs av det internationella investmentbolaget EQT. Att de utnyttjar sin branschdominans / tolkningsföreträde i media och helt frankt baktalar vår djur- och miljövänliga saneringsteknik – mindre lönsam än råttgift! – ter sig därför helt naturligt.

Även Danska Statens Skadedjurslaboratorium (DSS), som Anticimex ofta refererar till, är långt ifrån någon neutral part. Laboratoriet har en intressegemenskap med råttgiftsindustrin och Anticimex, där en part tillverkar, en part testar och en part levererar råttgiftet. DSS inkomster från testning av råttgift utgör nära hälften av deras externa intäkter, något som man i framtiden självfallet ogärna vill mista.
Man kan för övrigt ifrågasätta ifall Danska Statens Skadedyrslaboratorium besitter någon kunskap om den senaste tekniken inom elektronisk skadedjurssanering. Man har inte testat någon utrustning sedan 1994!
Eller för att citera professor Bo Lindström vid KTH:
"De åberopade forskningsrönen rörande ultraljudsapparater vid DSS är ej vetenskapligt belagda och såpass ålderstigna, att de inte kan tillmätas något värde när det gäller dagens elektronik"

Top FAQ om ultraljudssanering


Om nu sanering med ultraljud är så bra, varför har de stora saneringsföretagen inte anammat tekniken?
Det är pengar som styr alla branscher. Varje gång ett saneringsföretag rycker ut till ett hus, skickar de en räkning till försäkringsbolaget på uppåt 1.500:- eller mer. Försäkringsbolagen i sin tur slår ut den årliga saneringskostnaden på hela villakollektivet, som alltså solidariskt får bära en 10-årskostnad på 15-20.000:- för ett vanligt hus med årliga mössbesök.
Skulle man istället installera en TOPO STOP® i det aktuella huset, blir det i normalfallet en investering på drygt tusen kronor, men sedan blir det inga fler debiteringsmöjligheter under de följande nio åren.
Detta är självfallet en dålig affär för såväl sanerare som försäkringsbolag och därför förnekar man officiellt att ultraljudsapparater skulle ha avsedd effekt, något som vår 2-åriga återköpsgaranti tvärtemot bevisar att de har. En del av fotfolket hos t.ex. Anticimex tycks emellertid ha hjärtat på rätta stället och de rekommenderar TOPO STOP® inte så sällan.Kan ultraljud vara skadligt för människor och husdjur?
Nej, absolut inte och av följande skäl:
Vid normal installation utsätts människor och husdjur inte alls för något ultraljud! Eftersom installationen av TOPO STOP® i de flesta fall sker i husets avskilda biutrymmen (kallvind/krypgrund) enligt våra anvisningar, stannar ljudet enligt fysikens lagar också där.

I de fall en TOPO STOP®, tvärt emot våra förstahands rekommendationer, installeras i ett boningsutrymme
(läs om förutsättningarna för bästa saneringsresultat >>), så utgör den endast en av många ultraljudskällor. Lysrör, TV, radio, kylskåp, etc. avger alla mer eller mindre kraftiga och kontinuerliga överljudstoner.


TOPO STOP®s ultraljud har en helt försumbar fysiologisk inverkan på människor och husdjur vid jämförelse med husets standardinstallationer. Inte minst beroende på den mycket korta exponeringstiden (½-1 sekunds längd och i snitt ca 30 sekunder mellan signalerna).
Ej heller ljudtrycket TOPO STOP® alstrar (ca 100 dB i rent ultraljudsläge) utgör någon fara. Arbetsmiljöverket nya EU-direktiv 2003/10/EG >> tillåter ända upp till 135 dB impulstoppvärde för impulsljud av den typ TOPO STOP® avger.

Även Arbetarskyddsstyrelsen skrift, "Risker vid exponering för ultraljud" från 1977 (ISSN 0347 2248) utesluter att det ultraljud, som t.ex. elektroniska mösskrämmare avger, skulle kunna vara skadligt.

Top FAQ om ultraljudssanering


Jag har hund och katt. Störs inte de av TOPO STOP®s ultraljud?

Normalt sett inte alls >> och definitivt inte i det fall utrustningen placeras på kallvinden eller i krypgrunden ( ultraljud >> går INTE igenom väggar och bjälklag), vilket i nio fall av tio är den strategiskt riktiga installationsplatsen för effektiv sanering.


Störs radio, TV eller larm av sanering med TOPO STOP®?

Nej! Utrustningen är helt avstörd och varken elektroniken eller dess ultraljud påverkar andra elektroniska installationer.


Skyddar ultraljud hela huset om jag sätter in apparaten i t.ex. köket?

Vid sanering med små begränsade skadedjursproblem i mindre hus går det ibland bra att angripa "själva symtomen" med en eller flera enheter av den minsta TOPO STOP® modellen, 'E50'.
Vid en dylik "budgetinstallation" måste man vara medveten om de begränsningar ultraljud >> har (går ej igenom ens den tunnaste vägg!). Gnagarna kan från sin skyddade plats i väggen eller trossbotten tvingas att göra visiter i bostaden om kampen för överlevnad så kräver (överlevnadsinstinkten trotsar allt!).
Mössen Gus & Jack i Askungen-filmen i Jul-TV för några år sedan illustrerar detta, när de trots stora våndor måste lämna sin skyddade plats i väggen för att försöka lägga beslag på Askungens halsband mitt framför nosen på den vaktande katten Lucifer.

Svaret på frågan blir därför: I princip nej!
För optimal sanering är det önskvärt att försöka placera utrustningen i de utrymmen som gnagarna nyttjar som sin "farstu", t.ex. krypgrunden och/eller kallvinden och där stoppa gnagarna med ultraljud.

Top FAQ om ultraljudssanering


Vad är resonansljud?

Till skillnad från ultraljud som har mycket hög frekvens, så ligger resonansljudet lågt på frekvensskalan. Vidare förklaringen får du här >>. Används med fördel vid sanering där ultraljud inte kommer åt skadedjuren, t.ex. trossbotten direkt på betongplatta.


När skall man använda ultraljud respektive resonansljud?

Ultraljud används i öppna utrymmen som lokaler, vindar, källare och krypgrundar eller i trädgården mot vilt alternativt på gårdar och kallager mot duvor och andra fåglar.
Resonansljud används vid sanering i första hand som komplement till ultraljud, eftersom det senare inte kan tränga in i väggar och trossbottnar. En grafisk förklaring finner du här >>.
En specificerad rekommendation för olika skadedjursfall finner du här >>.


Har hört att vissa lågfrekventa ljud kan vara skadliga. Vad gäller?

Det gäller enbart för så kallade subsoniska ljud >> med mycket låga ohörbara frekvenser, vilka enligt vetenskapliga rapporter kan orsaka depressioner. Frekvenserna TOPO STOP® resonansljudsapparat genererar ligger betydligt högre och är fullt hörbara (brummar till ungefär som ett gammalt kylskåp).

Top FAQ om ultraljudssanering


Om ljudet från en resonansapparat är fullt hörbart för människor, stör inte det?

Inte om apparaten är monterad i ett säsongsstängt fritidshus. I ett bebott hus blir svaret både ja och nej beroende på individen. De flesta människor glömmer redan efter någon dag att det brummar till då och då. Men ifall det är svårt att vänja sig vid brummandet går det givtsvis bra att stänga av enheten under t.ex. natten. Gnagarna vilka upplever TOPO STOP® som en levande inkräktare som konkurrerar om reviret inser att även fienden kan behöva sova då och då.
Skulle det emellertid visa sig att störningen med nattstängning inte blir tillräcklig, kan man under utdrivningsfasen t.ex. använda öronproppar under natten. När väl skadedjuren har gett upp reviret i huset räcker det att koppla resonansapparaten till en timer, så att den är igång åtminstone när människorna som bebor huset är hemifrån.


Vad är elektropuls?

Elektroniska skadedjursapparater försedda med elektromagnetiska pulser eller sk elektropuls påstås ge en störning via elnätet, något som ingen ännu har lyckats bevisa. Amerikanska Naturvårdsverket (EPA) vidtog åtgärder mot denna typ av apparater redan 1980 och de är dessutom sedan flera år förbjudna i Kanada.
Konsumentverket driver sedan 2010 ett antal fall där svenska företag med elektropuls apparater har anmodats att avlägsna verkningsytan för dessa skrämmare. Detta eftersom ytan enligt fysikens lagar endast kan täcka själva pvc-röret elledningen är dragen i. En vidare förklaring får du här >>.


Vad gör ultraljudet från TOPO STOP® unikt?

Vad som skiljer TOPO STOP® från andra mösskrämmare kan du läsa om här >>.

Top FAQ om ultraljudssanering


Är TOPO STOP® modellen med ultraljud rundstrålande?

Nej! Högtalaren, som för övrigt är väderbeständig för installation i kalla och fuktiga utrymmen (kallvind, kryputrymme) avger sin signal i en cirka 90 graders ljudkon. I praktiken blir TOPO STOP® vid sanering rundstrålande eftersom dess ultraljud studsar tillbaka mot alla hårda ytor likt ljus i en spegel. Ultraljud fyller således fullständigt ut det utrymme i vilket apparaten är monterad.


Kan ultraljud skrämma bort insekter?

De frekvenser TOPO STOP®s ultraljud har är speciellt avpassade för att vid sanering ge maximal störning för däggdjur. Emellertid har dessa ljudvågor ofta även en positiv effekt mot diverse insekter. Vi har under åren fått många rapporter från kunder, som har berättat att inte bara mössen har skrämts på flykten. Även getingar, flugor, etc. har försvunnit från kallvinden / källaren / krypgrunden.
Med tanke på att insekter och deras ägg/larver utgör basföda för möss, så måste ultraljudets påverkan på insekter vara en positiv bieffekt i kampen mot gnagarna.
Av denna anledning kan det vara klokt att låta TOPO STOP® ultraljudsskrämmare vara igång året runt (drar endast 3 watt), så att inga insekter får för sig att under sommaren lägga ägg i något av husets biutrymmen.


Top FAQ om ultraljudssanering


Vad menas med "kompletterande ljudbild"?

I princip att slumpmässigt ultraljud från två eller flera TOPO STOP® samverkar >> vid sanering.


Hur förhindras att skadedjur vänjer sig vid TOPO STOP®s ultraljud?

Genom slumpat ultraljud >>.


Varför kan jag vid sanering med TOPO STOP® uppfatta ett svagt knäppande ljud trots att jag inte skall kunna uppfatta ultraljud?

Av följande anledning >>.

Top FAQ om ultraljudssanering


Vad är vitsen med en alternativ kraftig hörbar signal från vissa TOPO STOP® modeller med ultraljud?

Man får ett något högre ljudtryck och därmed bättre ljudspridning >>. Dessutom har denna apparatinställning vid sanering visat sig ha en mycket gynnsam effekt mot "tvåbenta skadedjur". När tjuven närmar sig stugan möts denne plötsligt av en kraftig signal. I tron att larmet har löst ut, så väljer tjuven ett annat objekt.
Ett enda sparat inbrott kan således betala satsningen på elektronisk sanering med ultraljud i din sommarstuga!


Hur länge har TOPO STOP® och MOLE STOP™ sålts i Skandinavien?

sedan 1986.

Top FAQ om ultraljudssanering


Varför finns TOPO STOP® och MOLE STOP™ inte i detaljhandeln?

Minstingen, TOPO STOP® 'E50' finns sedan några år i välsorterade järn- och elaffärer med uttalad miljöprofil.
Även om tekniken med elektronisk skadedjurs-sanering med framförallt ultraljud har 30 år på nacken, så är kunskapen om den tyvärr ej ännu tillräckligt spridd för att de dyrare skrämmarna skall kunna generera en tillfredsställande omsättningshastighet i butiken. Om kunden ställer en berättigad fråga om mösskrämmaren på butikshyllan och personalen inte kan besvara den, då blir det ingen affär!
Tills kunskapen om sanering med elektronik blir allmänt spridd levererar vi därför tillsvidare TOPO STOP® och MOLE STOP™ per postorder.


Finns det garantier för att jag skall bli av med mina skadedjur vid sanering med TOPO STOP® och MOLE STOP™?

Vi kan i princip garantera att ditt hus blir fritt från skadedjur, om vi får fria händer, dvs om vi får installera nödigt antal skadedjursskrämmare. Det skulle kunna innebära att ifall ditt hus är stort, gammalt och har massor av prång där mössen sedan länge har huserat, så kan det i extremfall behövas kanske tre, fyra, ja kanske fem apparater för att täcka in alla skadedjursvägar. I sådana fall skulle ditt skadedjursproblem kanske förändras till att dessutom ha blivit ett ekonomiskt problem.
Enligt tillgänglig statistik klarar sig emellertid fyra av fem hus med endast en apparat!
Så, av praktiska och ekonomiska skäl garanterar vi därför enbart att du skall bli helt nöjd >> och det räcker ju ganska långt, eller hur?

Top FAQ om ultraljudssanering


Vad innebär återköpsgarantin?

Läs garantivillkoren >>!Kan ni lämna referenser på nöjda kunder i mitt område?

När vi började sälja TOPO STOP® och MOLE STOP™ på 80-talet då lämnade vi referenser till några nöjda användare. Emellertid var intresset för miljövänlig skadedjurs-sanering såpass stort att vederbörande blev fullkomligt nerringda!
Vi började då istället med återköpsgarantin >>, vilket du som kund egentligen är bättre betjänt av.
Bara för att t.ex. en sorkskrämmare fungerar alldeles utmärkt i din grannes trädgård, så är det i sig ingen garanti för att omständigheterna i just din trädgård skulle vara de rätta för ett lyckat saneringsresultat.

Top FAQ om ultraljudssanering


Hur många är det som utnyttjar återköpsgarantin?
När vi började sälja TOPO STOP® och MOLE STOP™ på 80-talet, kunde vi själva inte så mycket om tekniken. Saneringsråden vi gav våra kunder var då kanske inte alltid helt lyckade. Trots detta var det färre än 4% som utnyttjade återköpsgarantin under de första åren.
Efterhand som vår kunskap har ökat och tekniken har utvecklats, inte minst med 3D-VOX teknik >>, har antalet återköpsgarantifall stadigt sjunkit.
Idag är det således färre än 1% av våra kunder som tar återköpsgarantin i anspråk.


Får jag hela varuvärdet tillbaka vid återköp?

Ja, så när som på 15% avdrag på varuvärdet per påbörjat nyttjandeår för täckande av en del av våra kostnader vid rekonditioneringen.


Hur kan jag vara säker på att jag verkligen får tillbaka mina pengar vid återköp?

Soveco Nordic AB (tidigare firma Båths Eko Ab med samma org.nr!) har sålt TOPO STOP® och MOLE STOP™ sedan 1986 och nästan från starten med återköpsgaranti. Att vi under alla dessa år har uppfyllt våra återbetalningsförpliktelser till punkt och pricka talar det faktum, att det inte finns en enda anmälan emot oss registrerad vare sig hos Konsumentverket eller ute hos något av verkets lokalkontor i landet.

Top FAQ om ultraljudssanering


Kan jag avbetala min saneringsutrustning?

Nej, handläggningskostnader blir tyvärr för stora vid belopp på några tusen kronor.


"Blåser" inte ultraljud bort skadedjuren?

Nej, till det räcker inte ljudtrycket >>. För att få "blåsa-bort-effekt" skulle nuvarande ca 107 dB ultraljud, som TOPO STOP® maximalt avger, behöva höjas till 140-150 dB och ett sådant högt ultraljudtryck är direkt livsfarligt för alla levande varelser.


Kan jag driva TOPO STOP® och MOLE STOP™ med samma transformator?

Javisst går det! För att undvika dubbla ledningar till MOLE STOP™en i trädgården kan det dock vara klokt att placera denna som sista enhet i kretsen enligt bild >>.


Top FAQ om ultraljudssanering


Hur skall jag objektivt kunna jämföra traditionell skadedjurs-sanering (fällor & gift) med elektronisk sanering?

Läs artikeln i tidningen Villafamiljen som på ett överskådligt sätt jämför metoderna vid sanering — ultraljud/resonansljud vs fällor och gift.


Copyright © 2021
Soveco Nordic AB står för miljövänlig sanering mot möss, mm


Innehåll - sanering ultraljud