Till startsidan / menyn

topo


Upphandling för Stat & Kommun

TOPO STOP® är marknadens enda heltäckande saneringsutrustning
TOPO STOP® elektroniska skadedjursskrämmare är ett ljudsystem, som effektivt skrämmer bort råttor och möss i öppna (E250) såväl som dolda utrymmen (R100).
Ingen annan leverantör på marknaden*) kan för närvarande erbjuda ett liknande heltäckande saneringssystem.

Direktupphandla TOPO STOP®!
Eftersom TOPO STOP® är den enda elektroniken på marknaden, som kommer åt gnagarna både i öppna och dolda utrymmen, så omfattas inte TOPO STOP® skadedjursskrämmare av Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.
Stat och kommun kan således direktupphandla vår miljö-, djur- och barnvänliga saneringsutrustning utan sedvanligt upphandlingsförfarande.

Skydda förskolebarnen
Ansvarstagande myndigheter, som vill värna förskolebarn, djur och miljö gör klokt i att satsa på elektronisk sanering. Speciellt med tanke på de
allt starkare råttgifter som planeras att tas i bruk av den traditionella saneringsbranschen. Att elektronisk sanering på sikt dessutom är billigare, gör ju inte saken sämre...!

Välkommen med Er offertförfrågan!

*) Det finns företag som hävdar att deras utrustning är hel-      
täckande, men det påståendet är föremål för bland annat      
Konsumnetverkets ogillande. Den förmenta effekten i dolda   
utrymmen via el-nätet har aldrig blivit bevisad.  
              


 möss, möss, otäcka möss

Copyright © 2021
Soveco Nordic AB miljövänlig skadedjursbekämpning mot möss, råttor, sork, mullvad, etc


 möss, möss, otäcka möss